AZORY

Azorské ostravy j soustroví v Atlantickém oceánu skládající se z 9 ostrovů. Největší ostrov je Sao Miguel. V roce 2016 jsme je navštívili a přivezli pro vás skvělý azorský čaj Gorreana.

Azory jsou portugalské souostroví a zámořské autonomní území Portugalska nacházející se v Atlantském oceánu v oblasti Makaronézie, přibližně 1500 km od Lisabonu a asi 3900 km od východního pobřeží Severní Ameriky. Souostroví je tzv. „nejvzdálenějším regionem“ Evropské unie. Mají i značný dopravní význam - leží na námořní trase z Evropy do Ameriky, nachází se zde několik letišť a stanice podmořských kabelů.

Ostrovy znali již starověcí Féničané, od začátku 14. století Janované a od roku 1427 je (neobydlené) začali obsazovat PortugalciP9080354

Ostrovy jsou sopečného původu a jsou součástí Středoatlantského hřbetu – včetně podmořské části jsou vysoké 4000 metrů, pobřeží je strmé. Z geologického hlediska leží Azory zčásti na eurasijské a zčásti na severoamerické litosférické desce. Jsou zde častá zemětřesení a výskyt minerálních pramenů. Nejvyšší horou souostroví je Ponta do Pico (2351 m n. m.), která je i nejvyšší horou celého Portugalska. Na Azorech se vyskytuje i mnoho jezer sopečného původu. Vládne zde mořské subtropické podnebí, se silnými větry. Vlivem Golfského proudu tu nejsou velké teplotní výkyvy, v létě se teplota pohybuje kolem 23 °C a v zimě klesá k 16 °C. Ani teplota vody nepodléhá větším změnám, osciluje mezi 17 °C a 24 °C.

 

Sao Miguel - hlavní ostrov

Největší ostrov z Azor. Ostrov, na kterém se nachází mnoho pastvin s kravičkami, kukuřičná a jiná pole a také čajovníké plantáže Gorreana.

Sao Miguel je příjemné místo k návštěvě - s nádhernou přírodou, vlnícím se Atlantikem a příjemným portugalským způsobem života. Příjemný portugalský způsob života znamená pro turistu, že i do zapadlých vísek se lze (někdy kostrbatě) dostat veřejnou dopravou, že lze chodit po dobře značených cestách a že občerstvení čeká na pocestného v každé vesnici (typický podnik: cafe + cerveja; nebo pastelaria – s kávou … a hlavně s výbornými „koláčky“).

plantaz